fbpx
ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO ARTYKUŁU AUTORSTWA JACKA SOBONIA

Propriocepcja – jak patrzeć na nią funkcjonalnie. Fizjoterapia Funkcjonalna, nr 7, 2017, s. 4-6

Fragment artykułu:

ZWIĄZEK MIĘDZY POZYCJĄ CIAŁA A RÓŻNYM USTAWIENIEM ŻUCHWY

(…) Zauważono związek między pozycją ciała a różnym ustawieniem żuchwy, tj. zwarciem centralnym, pozycją spoczynkową żuchwy czy myocentric position [1]. Wykazano, że kontrola posturalna i stabilizacja wzroku zależne były od szyny doustnej, stawu skroniowo-żuchwowego, zwarcia międzygózkowego i zwarcia bocznego [2]. Penfield i Rasmussen pół wieku temu głosili, że prawie połowa informacji sensorycznej i motorycznej z mózgu jest związana z okolicą okołozębową. Tak więc aferencja proprioceptywna ze zgryzu odgrywa istotną rolę w kontroli posturalnej, kontroli balansu…(…).

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu