fbpx
dr Jacek Soboń

Jacek Soboń

doktor
 • Specjalista Fizjoterapii
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - miokinematyczna odbudowa wzorców lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - odbudowa-miednicy
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - kompleks piersiowo-brzuszny
 • Pobyt w Postural restoration Institute w Nebrasce
 • Staż u dr. P. Coffina w South Sioux City / Paul Coffin Biomechanics and Sports Podiatry 
 • Centrum Terapii Manualnej (Andrzej Rakowski) - 5-stopniowy Kurs Terapii Manualnej zakończony egzaminem
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • Kurs rozwijający PNF Kraków - zdany egzamin na dyplomowanego terapeutę Metody PNF IPNFA
 • Kurs Kliniczny w PNF w neurologi Kraków zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 • Koncepcja Bobath dla dorosłych
 • Kurs ukończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie tytułu Międzynarodowego Terapeuty Bobathn IBITA.
 • Stymulacja Bazalna - kurs podstawowy
dr Małgorzata Fuchs

Małgorzata Fuchs

doktor
 • Certyfikowany terapeuta Metody Vojty, nauczyciel metody Vojty Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Liczne kursy doskonalące (Refreskursy) i Workshopy i AG Metody Vojty.
 •  Certyfikowany terapeuta Terapii Neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath
 • Kurs kinezyterapii oddechowej metodą AFE
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • Kurs koncepcji PNF w wodzie
 • Kurs PNF w pediatrii
 • Kurs PNF i Skoliozy
 • Kurs wybrane zagadnienia z teorii i terapii integracji sensorycznej małych dzieci niewidomych
 • Kurs podstawowy Kinesio Taping
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping w pediatrii
 • Wykorzystanie terapii tkanek miękkich w pediatrii
 • Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I, II, III, IV, V, VI stopnia
 • PRI (Postural Restoration Institute) - Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • PRI (Postural Restoration Institute) - kompleks piersiowo-brzuszny
 • Specjalista fizjoterapii
 • Diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą McKenzie - stopnieć A, B, C
 • Kurs taśm mięśniowo-powięziowych Mayersa
 • Kurs terapii manualnej stóp
dr Grzegorz Biliński

Grzegorz Biliński

doktor
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • PNF w leczeniu bólu krzyża
 • PNF w wodzie
 • Kurs rozwijający PNF Kraków - zdany egzamin na Dyplomowanego Terapeutę Metody PNF IPNFA
 • Kurs kliniczny w PNF w neurologii Kraków zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym
 • Członek IPNFA Poland
 • Koncepcja Bobath dla dorosłych IBITA - kurs ukończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie tytułu Międzynarodowego Terapeuty Bobtah IBITA
 • Kurs Stymulacji Bazalnej
 • Kurs ICF
 • Kurs I stopnia Terapii czaszkowo-krzyżowej
 • PRI (Postural Restoration Institute) - Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy "Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie"
 • Kurs doskonaląco-szkoleniowy "Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej"
 • Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping
 • Szkolenie "Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz program organizacji neurologicznej"
 • Kurs doskonalący "Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne"
 • Kurs podstawowy Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz
 • Kurs rozwijający Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz
 • Kompleksowa rehabilitacja osób po ogniskowym uszkodzeniu mózgu i udarach mózgu - spastyka
 • Kurs dodatkowy doskonalenie umiejętności psychologinczych w kontakcie ficjoterapeuty z pacjentem
 • Instruktor FAR - prowadzenie zajęć aktywnej rehabilitacji z osobami z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Członek organizacji IPNFA Poland
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddział opolski - praca w zarządzie
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
 • Otrzymanie podziękowania od konsultanta wojewódzkiego oraz krajowego w dziedzinie fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii na Opolszczyźnie
 • Laureat Plebiscytu "Bariery" otrzymanie statuetki "EMIL 2009" w kategorii rehabilitacja
 • Instruktor Aktywnej Rehabilitacji z ramienia FAR
Małgorzata Bilińska

Małgorzata Bilińska

magister
 • Stymulacja bazalna
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • PNF w wodzie
 • Kurs rozwijający PNF - zdany egzamin na Dyplomowanego Terapeutę Metody PNF IPNFA
 • Kurs kliniczny w PNF w neurologii
 • Kurs metody NDT Bobath dla dorosłych - zdany egzamin na dyplomowanego terapeutę metody NDT Bobath IBITA
 • Metoda Mckenzie - diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą Mckenzie - stopień A, B, C, D
 • Szkolenie "Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz program organizacji neurologicznej"
 • Kurs doskonalący "Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne"
 • Kinesiotaping - kurs podstawowy
 • Kompleksowa diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz podstawowy Wrocław
 • Kompleksowa diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz rozwijający
 • Kompleksowa rehabilitacja osób po ogniskowym uszkodzeniu mózgu i udarach mózgu
 • Spastyka

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu