fbpx
dr Jacek Soboń

Jacek Soboń

doktor
 • Specjalista Fizjoterapii
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - miokinematyczna odbudowa wzorców lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - odbudowa-miednicy
 • METODA PRI (Postural Restoration Institute) - kompleks piersiowo-brzuszny
 • Pobyt w Postural restoration Institute w Nebrasce
 • Staż u dr. P. Coffina w South Sioux City / Paul Coffin Biomechanics and Sports Podiatry 
 • Centrum Terapii Manualnej (Andrzej Rakowski) - 5-stopniowy Kurs Terapii Manualnej zakończony egzaminem
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • Kurs rozwijający PNF Kraków - zdany egzamin na dyplomowanego terapeutę Metody PNF IPNFA
 • Kurs Kliniczny w PNF w neurologi Kraków zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 • Koncepcja Bobath dla dorosłych
 • Kurs ukończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie tytułu Międzynarodowego Terapeuty Bobathn IBITA.
 • Stymulacja Bazalna - kurs podstawowy
dr Małgorzata Fuchs

Małgorzata Fuchs

doktor
 • Certyfikowany terapeuta Metody Vojty, nauczyciel metody Vojty Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Liczne kursy doskonalące (Refreskursy) i Workshopy i AG Metody Vojty.
 •  Certyfikowany terapeuta Terapii Neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath
 • Kurs kinezyterapii oddechowej metodą AFE
 • Koncepcja PNF
  • kurs podstawowy cz. I
  • kurs podstawowy cz. I
 • Kurs koncepcji PNF w wodzie
 • Kurs PNF w pediatrii
 • Kurs PNF i Skoliozy
 • Kurs wybrane zagadnienia z teorii i terapii integracji sensorycznej małych dzieci niewidomych
 • Kurs podstawowy Kinesio Taping
 • Kurs podstawowy Kinesiology Taping w pediatrii
 • Wykorzystanie terapii tkanek miękkich w pediatrii
 • Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I, II, III, IV, V, VI stopnia
 • PRI (Postural Restoration Institute) - Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • PRI (Postural Restoration Institute) - kompleks piersiowo-brzuszny
 • Specjalista fizjoterapii
 • Diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą McKenzie - stopnieć A, B, C
 • Kurs taśm mięśniowo-powięziowych Mayersa
 • Kurs terapii manualnej stóp
dr Grzegorz Biliński

Grzegorz Biliński

doktor
 • Specjalizacja Grzegorza to praca z pacjentem neurologicznym, od 2004 niezmiennie pogłębia swoją wiedzę z zakresu neurorehabilitacji pacjentów jego wąską dziedziną specjalizacji jest praca z pacjentem śpiączce, urazem mózgu oraz głębokiej niepełnosprawności.
 • Swoją pracę wykonuje z pasją i z prawdziwym zaangażowaniem, potrafi słuchać pacjentów i ich rodzin oraz wspierać w trudnej drodze powrotu do zdrowia.
 • Jako instruktor aktywnej rehabilitacji FAR potrafi doradzić i w praktyczny sposób przekazać wiedzę na temat poruszania się i funkcjonowania osób na wózku. Dzięki zdobytej wiedzy na licznych szkoleniach z zakresu fizjoterapii zaskakuje pacjentów i ich rodziny łatwością i sposobami transferowania osób, nawet tych najcięższych ze względu na stan zdrowia.
 • W 2015 roku uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Fizjoterapii broniąc się na AWF we Wrocławiu, również w tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty fizjoterapii zdając egzamin z wynikiem pozytywnym.
 • Od wielu lat działa aktywnie w różnych grupach fizjoterapeutycznych, jest między innymi członkiem KRF (Krajowej Rady Fizjoterapeutów ) działającej przy KIF (Krajowa Izba Fizjoterapeutów), członkiem IPNF Poland, współzałożycielem (obecnie pełni funkcje Prezesa) Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji działającego od 2006 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością, był Członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnością w latach 2016-2020.
 • Jest współzałożycielem międzynarodowej grupy kształcenia podyplomowego koncepcji Stymulacji Bazalnej według Prof. Dr. Fröhlich , szkoleniowcem z zakresu neurorehabilitacji – od 2016 roku prowadzi szkolenia z tego dla kadry medycznej jak również rodzin osób chorych.
 • Od 2005 roku jest nauczycielem akademickim na Wydziale Fizjoterapii -początkowo na Politechnice Opolskiej, później na PWMSZ w Opolu – obecnie na tym samym kierunku na UO (Uniwersytet Opolski). Swoją prace akademicką wykonuje z pasją przekazując aktualną wiedzę medyczną studentom, ale również biorąc udział w licznych wystąpieniach naukowych i konferencjach w Polsce i za granicą, jak również pisząc artykuły z dziedziny fizjoterapii do pism naukowych. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapii o nr PWZF 097.
 • Ukończone kursy i szkolenia:
 • 10/2019 Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: „ Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji”
 • 06/2019 Uczestnictwo fizjoterapeuty w procesie sądowym w charakterze biegłego sądowego
 • 11/2019 Wystąpienie podczas Konferecji Stymulacji Bazalnej w Ostrawie
 • 12/2018 Wystąpienie podczas konferencji naukowo- szkoleniowej „Nowoczesne Oblicza Fizjoteraii”
 • 2013/2011/2010 wystąpienie podczas konferencji – Nowoczesne Oblicza Fizjoterapii
 • 02/2016 Kurs Stymulacji Bazalnej kurs rozwijający
 • 05/2015 Kurs Stymulacji Bazalnej część podstawowa
 • 11/2014 PRI – Poprawa Funkcji Kompleksu „ Piersiowo- Brzusznego” wg koncepcji PRI
 • 03/2014 PRI – Miokinematyczna odbudowa Wzorców Zespołu Lędźwiowo- Miedniczno- Udowego wg koncepcji PRI
 • 10/2012 Kurs I stopnia Terapii czaszkowo-krzyżowej
 • 11/2011 Kurs podstawowy Kinesiology Taping
 • 09/2011 Kurs Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka
 • 09/2010 Kurs ICF
 • 10/2009 PRI (Postural Restoration Institute) – Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • 2009 Otrzymanie podziękowania od konsultanta wojewódzkiego oraz krajowego w dziedzinie fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii na Opolszczyźnie
 • 2009 Laureat Plebiscytu „Bariery” otrzymanie statuetki „EMIL 2009” w kategorii rehabilitacja
 • 10/2007 Koncepcja Bobath dla dorosłych IBITA – kurs ukończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uzyskanie tytułu Międzynarodowego Terapeuty Bobtah IBITA
 • 01/2007 Spastyka– Kompleksowa rehabilitacja osób po ogniskowym uszkodzeniu mózgu i udarach mózgu
 • 05/2007 Kurs dodatkowy doskonalenie umiejętności psychologicznych w kontakcie fizjoterapeuty z pacjentem
 • Koncepcja PNF
 • 04/2007 Kurs kliniczny w PNF w neurologii Kraków zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym
 • 10/2006 Kurs rozwijający PNF Kraków – zdany egzamin na Dyplomowanego Terapeutę Metody PNF IPNFA
 • 05/2006 PNF w wodzie
 • 02/2006 PNF w leczeniu bólu krzyża
 • 01/2006 kurs podstawowy cz. II
 • 12/2005 kurs podstawowy cz. I
 • 12/2006 Kurs rozwijający Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz
 • 08/2006 Kurs podstawowy Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz
 • 06/2005 Kurs doskonalący „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • 05/2005 Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • 03/2005 Szkolenie „Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz program organizacji neurologicznej”
 • 11/2003 Kurs doskonaląco-szkoleniowy „Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej”
 • 10/2003 Kurs doskonaląco-szkoleniowy „Rola terapii fizykalnej we współczesnej medycynie”
 • Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów i człnek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Członek organizacji IPNFA Poland
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddział opolski - praca w zarządzie
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska -
 • Otrzymanie podziękowania od konsultanta wojewódzkiego oraz krajowego w dziedzinie fizjoterapii za wkład w rozwój fizjoterapii na Opolszczyźnie
 • Laureat Plebiscytu "Bariery" otrzymanie statuetki "EMIL 2009" w kategorii rehabilitacja
 • Instruktor Aktywnej Rehabilitacji z ramienia FAR
 • Aktulanie pracuje w Neurorehabilitacja
Małgorzata Bilińska

Małgorzata Bilińska

magister
 • Moja specjalizacja to praca z dziećmi z wadą postawy i skoliozą, ale także pacjentem neurologicznym zarówno dziećmi i dorosłymi. Z pasją podchodzę do badania pacjenta, stawiania diagnozy na podstawie przeprowadzonych testów, a później dobór najbardziej odpowiednich ćwiczeń do problemu pacjenta. I oczywiście osiąganie postępów rehabilitacji.
 • Moją mocną stroną w pracy z pacjentem jest empatia, ale także umiejętność słuchania pacjenta, i dawania mu poczucia bezpieczeństwa, aby wiedział, że w moich rękach może czuć się bezpiecznie.
 • Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Wychowania Fizycznego w Opolu (2004r).
 • W latach 2006-2012 wykładowca na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu ,członek IPNFA Poland ,współzałożyciel Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością od 2006r.
 • Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz współautor artykułów z dziedziny fizjoterapii z publikacjami do czasopism naukowych. Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty PWZF nr 7686 Wszystkie moje kursy jakie ukończyłam na przestrzeni tych lat były i są związane z zagadnieniami dotyczącymi terapii wad postawy u dzieci oraz skolioz , ale także rehabilitacją w neurologii.
 • Ukończone kursy i szkolenia:
 • 09/2020 Metoda BSPTS by Rigo  Level 1 08/2020 Metoda BSPTS by Rigo Level Basic 06/2019 kurs Master – Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz FITS  02/2016 Kurs Stymulacji Bazalnej kurs rozwijający według Prof. Dr. Fröhlich 05/2015 Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej według Prof. Dr. Fröhlich 05/2015 PRI- Poprawa Funkcji Kompleksu „ Piersiowo- Brzusznego” wg konncepcji PRI 
 • Koncepcja PNF 04/2010 PNF i Skoliozy 12/2008 PNF w Pediatrii 04/2007 Kurs kliniczny w PNF w neurologii 10/2006 Kurs rozwijający PNF – zdany egzamin na Dyplomowanego Terapeutę Metody PNF IPNFA 01/2006 kurs podstawowy cz I 12/2005 kurs podstawowy cz II
 • 05/2006 PNF w wodzie 10/2009 PRI (Postural Restoration Institute) – Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego 10/2007 Kurs metody NDT Bobath dla dorosłych – zdany egzamin na dyplomowanego terapeutę metody NDT Bobath IBITA 09/2007 Podstawy neurofizjologii 05/2007 Kurs dodatkowy doskonalenie umiejętności psychologicznych w kontakcie fizjoterapeuty z pacjentem 01/2007 Spastyka- Kompleksowa rehabilitacja osób po ogniskowym uszkodzeniu mózgu i udarach mózgu 12/2006 Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz kurs podstawowy i rozwijający 05/2006 FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz ) kurs podstawowy 03/2006 Kinesiotaping – kurs podstawowy 09/2005 Metoda Mckenzie – diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą Mckenzie – stopień A, B, C, D 05/2005 Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej 03/2005 Szkolenie „Profil rozwoju człowieka wg G. Domana oraz program organizacji neurologicznej” 06/2005 Kurs doskonalący „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • 04/2004 Metoda Mckenzie - diagnozowanie i leczenie bólów kręgosłupa metodą Mckenzie - stopień A, B, C, D
 • Aktualnie pracuje w Neurorehabilitacja

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu