fbpx
Repozycja miednicy

Mięśnie, których używamy do repozycji miednicy to m.in. mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. Dlaczego na kursie Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu Lędźwiowo-Miedniczno-Udowego jako mięsień repozycyjny wskazany jest m. dwugłowy uda? A co z mięśniami półścięgnistym i półbłoniastym?

Potrzebne nam są wszystkie te trzy mięśnie. Mięsień dwugłowy uda ma najlepszą pozycję do działania w płaszczyźnie strzałkowej jako prostownik stawu biodrowego (AF WY) poprzez liniowy przebieg więzadła krzyżowo-guzowego i przyczepu proksymalnego tego mięśnia. Kiedy zwiększamy zakres wyprostu w stawie biodrowym musimy uzyskać towarzyszącą temu ruchowi wewnętrzna rotację poprzez działanie mm. półścięgnistego i półbłoniastego. W tym celu niezbędna jest integracja:

m. dwugłowego uda – płaszczyzna strzałkowa,

mm. półścięgnistego i półbłoniastego – płaszczyzna poprzeczna,

m. kulszowo-nadkłykciowego przywodziciela – płaszczyzna czołowa.

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu