fbpx
REALIZUJEMY PROJEKT:

prrojekt

Kompleksowe usługi opiekuńcze dedykowane osobom niesamodzielnym , w tym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren powiatu oleskiego”.Nr projektu  RPOP.08.01.00-16-0005/17-00 .        

Organizatorem ww. projektu jest firma ,,REMED” Renata Bienias, 46-300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 14.           

Partnerem projektu są:

– NEUROREHA S.P. z.o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Samborska 15,

– STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,SIEDLISKO”, 47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Beneficjentami projektu mogą być osoby starsze, niesamodzielne, mieszkające na terenie powiatu  oleskiego,  które zgodnie z oceną w skali Barthel osiągnęły wynik od 0 do 80 punktów  Beneficjenci projektu wybierani są na drodze rekrutacji. Ostateczny dobór beneficjentów zakwalifikowanych do projektu odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku organizatora o dofinansowanie.

Celem projektu jest zapewnienie :

–  usług opiekuńczych w warunkach domowych osobie starszej i schorowanej w wymiarze  ok. 3  godzin dziennie przez 5 dni/tyg (dni robocze) dla 6 osób i ok.  5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu ( dni robocze ) dla 2 osób

– usługi asystenta w wymiarze : 1godziny dziennie 5 dni w tygodniu ( dni robocze) dla 2 osób z w/w,

– usług rehabilitacyjnych w wymiarze około 6 godz./miesiąc.

Zakres i forma wsparcia odbędzie się na podstawie wytycznych ujętych we wniosku organizatora o dofinansowanie.

– Szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

– Szkolenia personelu.

-Urlopy wytchnieniowe dla 4 podopiecznych.

Zgłoszenie : warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się :

-drogą elektroniczną ( na adres email: reniabienias@poczta.fm

-drogą pocztową ( na adres : ul. M Przedmieście 14,46-300 Olesno)

-osobiście w biurze : „REMED” (ul. M Przedmieście 14, 46-300 Olesno)

Stroną internetową projektu jest www.Neuroreha.pl

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu