fbpx
Publikacja

W kolejnym numerze na łamach Rehabilitacji w Praktyce opublikowany będzie artykuł poruszający wstęp do problematyki rehabilitacji osób w śpiączce. Autorem tej publikacji jest min. dr Grzegorz Biliński członek zespołu firmy Neuroreha.
W artykule przeczytacie Państwo m.in. o tym, że nie ma schematu postępowania terapeutycznego u tych pacjentów a sama rehabilitacja powinna być oparta o działanie interdyscyplinarnego zespołu. Przekazane zostanie doświadczenie w oparciu o publikacje Oliwera Saksa autora „Uśpionych”, światowej sławy neurofizyka Dawida Eglemana a także profesora Andreasa Frohliha współtwórcy koncepcji Stymulacji Bazalnej, którą stosujemy w terapii jako pierwszy ośrodek w Polsce.

Fragment z publikacji

W ciągu ostatnich lat wprowadzano na świecie rozmaite programy postępowania terapeutycznego w zakresie neurorehabilitacji pacjentów w śpiączce. Programy te realizowane i udoskonalane przez personel medyczny opierają się zazwyczaj na własnym doświadczeniu popartym licznymi kursami specjalistycznymi. Celem nadrzędnym jak wcześniej opisywano jest wyjście chorego ze stanu ostrego, stabilizacja funkcji życiowych i „oddalenie” chorego od następstw wtórnych śpiączki. Jak wcześniej zaznaczono Torowanie Percepcji, bywa dość zmechanizowaną nazwą całego sytemu „dawania, odbioru, kodowania, dekodowania informacji, porównania jej z istniejącymi informacjami w mózgu a także odpowiedzi na bodziec. Takie spojrzenie na zjawisko neuroplasyczosci mózgu opisywane w piśmiennictwie jest raczej zbiorem obserwacji klinicznych na zwierzętach i ludziach niż jasno określoną formą postępowania terapeutycznego (…).

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu