fbpx

Jak leczymy

Bobath

Koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych.

Udar mózgu - pojęcie ogólne ( kliniczne) określające każde nagłe wystąpienie mózgowych objawów ogniskowych wywołanych niedostatecznym krążeniem mózgowym powstałym z przyczyn miejscowych lub ogólnych.

Dowiedz się więcej

PNF

Metoda PNF została opracowana przez Hermana Kabata, a następnie rozwinięta przy współpracy z Margaret Knott i Dorothy Voss.

Jest to sposób leczenia dysfunkcji nerwowo-mięśniowych, objawiających się zaburzeniami pracy na obwodzie (spastyczność, sztywność, wiotkość, zaburzenia koordynacji i siły) za pomocą torowania, ułatwiania przepływu informacji - głownie poprzez pobudzenie proprioreceptorów (receptorów narządu ruchu).

Dowiedz się więcej

Bobath

Koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych.

Udar mózgu - pojęcie ogólne ( kliniczne) określające każde nagłe wystąpienie mózgowych objawów ogniskowych wywołanych niedostatecznym krążeniem mózgowym powstałym z przyczyn miejscowych lub ogólnych.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu