Kynoterapia

 Zajęcia Grupowe:

Zajęcia uczą dzieci współpracować w grupie, kształtują umiejętności społeczne oraz budują komfort emocjonalny. Ponadto, mają także szczegółowe cele, w zależności od potrzeb danej grupy.

Kynoterapia

Kynoterapia, w Polsce częściej używany jest termin dogoterapia.

Kynoterapia to forma terapii kontaktowej z udziałem wyszkolonych psów, wspomagająca inne rodzaje terapii (ruchu, mowy, psychoterapię). Może stanowić istotny czynnik stymulujący w procesie rozwoju dziecka. Można ją stosować u dzieci z różnymi schorzeniami ,osób niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

Obecność psa na zajęciach jest bardzo pomocna ponieważ :

 • pies motywuje,
 • pies nie ocenia – pies akceptuje nas takimi, jacy jesteśmy,
 • pies nie stawia warunków – pies kocha nas za to, że jesteśmy, bezwarunkowo,
 • pies jest oddany i wierny,
 • pies nie wyznacza reguł i granic,
 • pies nie oczekuje – pies daje,
 • pies nie zabrania – pies pozwala,

Zadaniem kynoterapii jest pomoc w przywróceniu ludziom zdrowia, uśmiechu i wiary we własne siły.

Cele mogą obejmować:

 • Przełamywanie lub obniżenie lęku.
 • Rozwijanie funkcji poznawczych.
 • Rozwijanie funkcji motorycznych.
 • Rozwijanie poczucia równowagi.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku.
 • Rozwijanie werbalnego porozumiewania się członków grupy oraz budowanie więzi emocjonalnej u osób z trudnym kontaktem.
 • Stymulowanie zmysłów, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów, orientację przestrzenną.
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Rozwijanie umiejętności wypoczynku/relaksacji.
 • Stymulowanie pracy mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych.
 • Podnoszenie pewności siebie.
 • Podnoszenie aktywności uczenia się samodzielności i odpowiedzialności.
 • Zmniejszenie poczucia samotności.
 • Motywowanie i mobilizowanie do podejmowania działań.
 • Uczenie właściwych postaw w stosunku do zwierząt.
 • Uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psami.
 • Rozwijanie pamięci.
 • Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownika.

Niektóre fragmenty zostały zapożyczone z:
– książki „Witaj Piesku – Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Beata Kulisiewicz
– książki „Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się” Marzena Machoś-Nikodem

Zajęcia podczas spotkania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Pokonywanie toru przeszkód z psem – doskonalenie poruszania się na wózku.

Kynoterapia Kynoterapia Kynoterapia Kynoterapia

Kynoterapia

Zajęcia indywidualne. Odpowiednio dobrane do postawionych celów pacjenta – mają na celu usprawnienie sferKynoterapiay intelKynoterapiaektualnej i poznawczej Dziecka. Pies używany jako „pomoc naukowa”, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również Dzieciom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

 

Podczas turnusu rehabilitacyjnego mamy więcej czasu na realizacje planów długoterminowych.

Kynoterapia Kynoterapia Kynoterapia

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu