fbpx
Obniżenie lub brak wymachu kończyną górną

Jak pozycja kontralateralnego stawu panewkowo-udowego może wpływać na obniżenie lub brak wymachu ipsilateralną kończyna górną i habitualnej pozycji głowy w zgięciu do kontralateralnej strony?

Dla uproszczenia naszych rozważań będziemy rozpatrywać ruch tylko prawej kończyny górnej!

Ograniczony wymach kończyną górną prawą u osób z miednicą zorientowaną do strony prawej i kompensacyjną rotacją tułowia powyżej tali do strony lewej, może być wynikiem między innymi zaburzonej panewkowo-udowej wewnętrznej rotacji kontralateralnej strony.

Kompensacja ta spowoduje to, że w trakcie, kiedy ciężar ciała ląduje na kończynie dolnej prawej, kończyna górna prawa utrzymywana jest przy ciele aby przesunąć  środek masy ciała do tyłu prawego stawu biodrowego dla zachowania balansu w trakcie stania na prawej kończynie dolnej.

Automatycznie zaburzona będzie faza przenoszenia prawej kończyny dolnej, czego kompensacją będzie brak wyprostu kończyny górnej prawej z jednoczesnym nadmiernym wysuwaniem prawego barku do przodu i utrudnionym balansem na nodze lewej.

Obniżenie wymachu (w obu kierunkach) kończyną górną pomaga w utrzymaniu balansu, na ipsilateralnej stronie ciała.

Dzieje się to kosztem wytracania inercji ipsilateralnego stawu ramienno-barkowego.

Kiedy kończyna górna przemieszcza się do tyły i do przodu, kreuje inercję.

Ten wahadłowy ruch stabilizuje przyczep dystalny z którego mięsień czworoboczny może działać na szyję

Nie jest przypadkiem to, że ludzka kończyna górna waży około 8% masy naszego ciała podobnie jak głowa, co pozwala na wzajemne równoważenie się  obu momentów sił.

Ta kalibracja możliwa jest dzięki łączącej je taśmie jaką jest górna część mięśnia czworobocznego.

Funkcja ta może zostać zaburzona, kiedy osoba ma problem z napełnianiem szczytowego płata prawego płuca.

Teraz musi ona utworzyć punkt stabilny na szyi (odwiedzenie głowy do lewej strony) tak aby za pomocą górnej części mięśnia czworobocznego, która dystalnie przyczepia się bezpośrednio do obojczyka, pociągać obojczyk ku górze.

W dalszej kolejności, mięsień podobojczykowy pociągnie ku górze pierwsze żebro żeby napełnić szczytowy płat prawego płuca.

Aby stworzyć tą kompensację, jako punkt stabilny na przyczepie proksymalnym (szyi), osoba podświadomie ogranicza ruchy kończyny górnej w trakcie chodu.

Tym samym zapobiega przeciążaniu się przyczepu dystalnego górnej części mięśnia czworobocznego.

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu