fbpx

REALIZUJEMY PROJEKT:

„Kompleksowe usługi opiekuńcze dedykowane osobom niesamodzielnym , w tym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren powiatu oleskiego”.Nr projektu  RPOP.08.01.00-16-0005/17-00 .        

Fizjoterapeutyczne Know-How

Szanowni Czytelnicy (…) Z wielką przyjemnością i pełnym zaufaniem oddajemy w Państwa ręce publikacje opartą na szerokiej wiedzy autorów, która

Publikacja

W kolejnym numerze na łamach Rehabilitacji w Praktyce opublikowany będzie artykuł poruszający wstęp do problematyki rehabilitacji osób w śpiączce.

Zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji terminu